keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Maaliskuun valtuuston kuulumiset 2018

Helmikuussa ei ollut valtuustoa. Maaliskuun valtuustossa ma 12.3 Kaarinan Vasemmistoliitto palautti "herrasmiessopimuksella" terveyskeskusmaksun poistoa vaatineen valtuustoaloitteensa takaisin valmisteluun. Vasemmiston Pentti Kallion mukaan maailma on muuttunut vuodesta 1975 ja silloin tulleeseen kansanterveyslakiin, johon virkamiehet nojasivat perusteluna maksun poiston esteenä. Lisäksi Helsinki on poistanut terveyskeskusmaksut, miksi siis Kaarina ei voisi niitä poistaa? Valtuustossa Kaarinan Vasemmistoliitto esitti kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäinen on yhdessä sdp:n kanssa valmisteltu nuorisopalvelujen työparityöskentelyyn tähtäävä aloite ja toinen vasemmiston oma aloite liittyen työmatkaliikenne linjan perustaminen Kaarinasta Turun Mäntymäen sosiaali- ja terveysalan työpaikkakeskittymään. Aloitteet löytyvät alta:

___________________________________________________________________________


Ehdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto ja Kaarinan SDP esittävät, että Kaarinan nuorisopalvelut selvittävät nuorisotilojen resursointia ja että nuorisotiloilla siirryttäisiin työparityöskentelyyn, eli aikaisemmin yhden nuoriso-ohjaajan hallinnoimille nuorisotiloille tulisi toinen koulutettu kasvatusalan ammattilainen työpariksi.

Perusteluja:

Valtuustoaloitteen takana olevat poliittiset ryhmät ovat huolissaan nuorisotilojen henkilökunnan työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja työturvallisuudesta nykyisellä resursseilla. Kaarinan viidestä nuorisotilasta, keskustan Ampperin nuorisotilaa lukuun ottamatta, vastaa yksi vakituinen nuoriso-ohjaaja. Nuorisotiloissa käy päivittäin useita kymmeniä lapsia ja nuoria ja suhde työntekijään kasvaa usein merkittäväksi. Työhyvinvoinnin parantamiseksi nuoriso-ohjaaja tarvitsee työparin, jonka kanssa suunnitella työskentelyä ja jakaa työstä aiheutuvaa henkistä kuormitusta. Työhön avautuu sitä kautta myös muita näkökulmia.

Kaikki nuoriso-ohjaajat Kaarinassa ovat yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulun suorittaneita henkilöitä ja valtuustoaloitteessa haluttaisiin saada tiloille työparityöskentelyä varten joko vastaavalla, tai vähintään nuoriso- ja vapaa-ajan toisen asteen tutkinnolla varustettuja ohjaajia. Tällä hetkellä nuoriso-ohjaajalla on käytössään tuntityöntekijöitä tai työllistettyjä, pääasiallisesti heillä ei kuitenkaan ole kasvatusalan koulutusta.

Työparityöskentely parantaa työntekijöiden jaksamista, motivaatiota omaan työhönsä, sekä tietysti myös nuorisotilojen asiakkaiden tilannetta. Nuoret tarvitsevat turvallisia ja asiansa osaavia aikuisia tukemaan nuorten turvallisia kasvu- ja elinolosuhteita. Työntekijäresurssin lisääminen helpottaa myös nuorisotilojen aukioloaikojen laajentamista. Työparin lisäksi edelleen voidaan käyttää tuntityöntekijöitä, työharjoittelijoita, nuoriso-ohjaajan ammattitutkinnon oppisopimusopiskelijoita ja alalle soveltuvia työllistettyjä kuten tähänkin asti. Tämä on myös omiaan nostamaan Kaarinan nuorisotyön profiilia suhteessa naapurikuntiin ja lisäämään alan arvostusta.Valtuustoaloitteen valmistelijat
12.3.2018     

Matti Kapanen                                                                Timo Virkkula
Valtuuston ja kh:n varajäsen                                         Valtuuston jäsen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapj                          Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Vasemmistoliitto                                                             SDP

__________________________________________________________________________

Ehdotus:


Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupunki selvittää voisiko seudullisen joukkoliikenneyhtiö Fölin kautta perustaa Kaarinalaisille uuden mm. työmatkalaisia palvelevan linjan kulkemaan Piikkiöstä Turun kauppatorille Uudenmaantieltä Kaskentietä pitkin tai muuttaa jonkin olemassa olevan linjan reittiä edellä mainitulla uudella reitillä.

Perusteluja:

Kaarinasta kulkee nykyisin ns. työmatkalaisille suunnattu linja 221 nimenomaan palvellen Kaarinalaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät Skanssin, Biolaakson, Kupittaan ja TYKS:n työssäkäyntialueilla. Sekä kyseinen linja palvelee myös opiskelijoita matkan varrella sijaitsevissa opinahjoissa kuten Turun ammatti-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu, Novia, Turun yliopisto tai Åbo Akademi yms. Piikkiöstä ja Kaarinan keskustasta pääsee myös Uudenmaantietä pitkin kauppatorille monella eri linjalla. On kuitenkin paljon työntekijöitä Kaarinan alueella, jotka kulkevat päivittäin Turun Mäntymäen alueelle, jossa sijaitsee mm. kolme eri sairaalaa ja runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveysalan toimipaikkoja, jossa työskentelee tuhansia työntekijöitä. Lisäksi Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmassa sijaitsee Turunmaan sairaala. Lisäksi Kaskentien ja – kadun varrella on runsaasti muutakin elinkeinoelämää ja reitillä olisi tietysti myös opiskelijoita ja vapaa-ajan käyttäjiä. Tähän kyseiseen työssäkäyntialueeseen ei ole Kaarinasta suoraa linja-auton reittiä. Kaarinan Vasemmistoliitto esittää tilanteeseen muutosta, eli valtuustoaloitteen tarkoituksena on selvittää miten tähän ongelmaan voidaan parhaita vastata.

Nyt kun suoraa linjaa ei Kaarinasta Mäntymäen alueelle ole, on alueella paljon ruuhkautuvaa yksityisautoilua ja vähän parkkipaikkoja. Sen lisäksi tietysti muiden olemassa olevien linjojen käyttöä, mutta käveltävää tulee n. 1-2 km per suunta tai linja-auton vaihtoa, joista molemmat vaihtoehdot ovat hankalia ja aikaa vieviä varsinkin vuorotyötä tekeville työntekijöille. Kaarinan Vasemmistoliiton mielestä tähän kannattaisi panostaa kun julkisuudessa on viimeaikoina esitetty mm. yrittäjien ja työnantajien toiveita uusista työmatkalinjoista. Vaihtoina voisi olla uuden työmatkalinjan perustaminen 221 linjan mallin mukaisesti tai jonkin nykyisistä Piikkiöstä Kaarinaan kautta tulevan linjan reitin muuttaminen niin, että Vasaramäen kohdalla Uudenmaantieltä ajaakin reittinsä Kaskentietä pitkin Kaskenkadulle ja sieltä kauppatorille. Jos työmatkalaisille suunnattu linja toteutuisi, se vähentäisi alueelle jo nyt kasvavaa ruuhkaa ja pysäköintiongelmia, koska alue on rakennettu käytännössä jo täyteen sosiaali- ja terveysalan yksiköitä. Työntekijöiden lisäksi reitin varrella on myös sosiaali- ja terveysalan yksiköitä, joissa Kaarinalaiset asukkaat ovat myös asiakkaina, kuten esim. Turunmaan sairaala ja kirurginen sairaala, sekä ensi- ja turvakoti jne. Lisäksi uusi linja tai vanhan linjan reittimuutos lisäisi joukkoliikenteen käyttöä kun ennen autolla kulkeneet työntekijät vaihtaisivat kulkuvälineensä joukkoliikenteeseen ja se myös lisäisi Kaarinan houkuttelevuutta työntekijöiden asuinkuntana, koska joukkoliikenne ulottuisi kodin läheltä työpaikalle.

Valtuustoaloitteen valmistelija
12.3.2018     

Matti Kapanen                                                               
Valtuuston ja kh:n varajäsen                                        
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapj                         
Vasemmistoliitto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Asialliset kommentit omalla nimellä sallittuja. Asiattomat poistetaan.