torstai 11. lokakuuta 2018

Syyskokouksen valinnat ja kokouksen kannanotto: VARHAISKASVATUKSEN RYHMÄKOOT PIDETTÄVÄ ENNALLAAN!

Kaarinan Vasemmistoliitto ry:n  syyskokouksen valinnat ja kannanotto
Kaarinan Vasemmistoliitto ry. kokoontui runsaslukuisesti Piikkiön kehityksen kerhotiloissa sunnuntaina 7.10.2018 syyskokouksen merkeissä. Syyskokous päätti yksimielisesti valita Kaarinan Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtajaksi 2019 alkavalle kaudelle istuvan puheenjohtajan ja kaupunginvaltuutetun 38-vuotiaan sosionomi (YAMK) ja vastaavana perheohjaajana toimivan Katri Kapasen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pentti KallioJohtokuntaan valittiin Marjo Rantalainen, Teuvo Tuovinen, Kaj Fredriksson, Tapio Manninen, Raija Raittio ja varajäseniksi valittiin Matti Kapanen ja Semus Ntawuhiganayo. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pidettävä ennallaan 


Kaarinan Vasemmistoliitto otti syyskokouksessaan kantaa varhaiskasvatuksen tilanteeseen Kaarinassa. Kaarinassa on ollut jälleen suunnitelmia kasvattaa varhaiskasvatuksen 3-5-vuotiaiden lasten ryhmäkokoja väliaikaisesti ja vastata näin kasvavaan varhaiskasvatuksen paikkakysyntään.  Kaarinan Vasemmistoliiton mielestä tällaiset suunnitelmat ovat vaarallisia, ottaen huomioon minkälaiseen kuormitukseen henkilökunta ja tietysti lapset ryhmäkokojen suurentamisen jälkeen joutuvat. Tämän hetkiset ryhmäkoot ovat jo nyt äärirajoilla ja uuden laajan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta päivähoidossa vaatii henkilökunnalta lisäresursointia. Nykyisellään ryhmissä on myös perhepäivähoitajien varahoitopaikkoja, joten ryhmäkoot voivat senkin vuoksi olla normaalia suuremmat päivittäin.  

Kaarinan Vasemmistoliiton mukaan ryhmäkokojen suurentamiseen sijaan tulee säilyttää ryhmäkoot ennallaan ja pitkällä aikavälillä suunnitella ryhmäkokojen pienentämistä. Kaarinan Vasemmistoliitto on tehnyt aiheeseen liittyen lukuisia valtuustoaloitteita esim. kunnallisten vuoro- ja päivähoitopaikkojen lisäämisen puolesta. Tällä hetkellä Kaarinassa on kuitenkin enenevässä määrin päätetty antaa yksityisten päiväkotien vastata päivähoitopaikkapulaan, vaikka on sovittu, että yksityisten päivähoidon käyttöasteen määrä on maksimissaan 35 % koko päivähoidon tuotannosta. Nyt yksityisen päivähoidon käyttöasteosuus on 37 %. Päivähoidon paikkakysyntään on siis lähdetty vastaamaan yksityisen päivähoidon tuottajia tukemalla, enemmin kuin suunnittelemalla ja lisäresursoimalla kunnallisia palveluita.  

Kaarina haluaa olla lapsiperheiden Kaarina. Tähän tähdätään myös Kaarinan mahdollisesti tulevaisuudessa osallistuessa UNICEFIn Lapsiystävällinen- kunta hankkeeseen, jossa Kaarina sitoutuisi kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi ja edistämään lasten oikeuksien toteutumista kaupungissaan.  Ryhmäkokoja nostamalla henkilökunta uupuu, varhaiskasvatuksen laatu heikkenee ja Kaarinan maine hyvänä lapsiperheiden kaupunkina rapautuu. Näiden ja monien muiden perustelujen vuoksi ryhkokojen nostamista ei Kaarinan päivähoidossa tulisi edes harkita. keskiviikko 10. lokakuuta 2018

Lokakuun valtuuston kuulumiset

Kaarinan valtuusto 8.10.2018

Valtuuston kokous oli lyhyt, asialistalla vain kaavojen hyväksymisiä. Kaarinan Vasemmistoliitto teki aloitteen Kaarinan vuokratalojen tilanteesta, liittyen asuntojen, taloyhtiöiden ja piha-alueiden kunnossapidon laiminlyönneistä. Sen jälkeen maakuntavaltuuston Kokoomuslainen lobbari oli puhumassa tunnin junasta. Paikalla Pentti Kallion tilalla Matti Kapanen, Tuomo Laine ja Katri Kapanen.

Alla valtuustoaloite:

*********************************************************************************


Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoaloiteEhdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupunki aloittaa selvityksen omistamiensa ja Maininki oy:n huollettavien vuokra-asuntojen kunnosta, korjaa huonossa kunnossa olevat vuokra-asunnot, vuokrataloyhtiöiden kiinteistöt sisältä ja ulkoa, sekä piha-alueet kokonaisuudessaan. Toivottavaa olisi, että jatkossa huolehditaan säännöllisin väliajoin vuokra-asunnoista ja vuokrataloyhtiöistä piha-alueineen.

Perusteluja:

Kaarinan Vasemmistoliiton tietoon on tullut vuokralla asuvien asukkaiden toimesta, että kaupungin vuokrataloissa on havaittu erilaisia asumiseen vaikuttavia ongelmia. On ilmennyt että ainakin Piikkiön Kirismäessä ja Hovirinnassa sijaitsevat vuokratalot ovat jääneet asukkaiden mukaan liki oman onnensa nojaan. Huolto ja kunnossapitotöitä ei ole tehty säännöllisesti, joista puutteellisia ovat olleet mm. kattojen, rännien, sekä koneellisen ilmastoinnin puhdistus. Kirismäessä myös piha-alueella aitojen ja talojen julkisivuissa parvekelautojen maalaus ovat jääneet hoitamatta. Hovirinnassa huolta ovat herättäneet piha-alueiden kunto, sekä huoltoyhtiön piittaamattomuus asukkaiden korjauspyyntöihin. Kirismäessä on huoltoyhtiön toimesta tehty kartoitus n. vuosi sitten, jossa asukkaat ovat tuoneet esiin erilaisia puutteita. Näille esitetyille asioille ei ole kuitenkaan mitään korjausliikettä tehty. Tämän seurauksena esim. Kirismäessä yhden kerrostalon katolla on paksu sammalkerros, jonka seurauksena tiilet rappeutuvat ja ränneistä sadevesi juoksee yli reunojen. Huoltoyhtiöstä on ohjattu asukkaita korjaamaan itse tarvittavat korjaukset, mutta vuokra-asuntojen kunnossapito kuuluu vuokrasopimuksen mukaan huoltoyhtiölle.

Valtuustoaloitteessaan Kaarinan Vasemmistoliitto esittää, että kaupunki selvittää Piikkiön Kirismäen ja Hovirinnan vuokra-asuntojen ja alueella olevien vuokrataloyhtiöiden ja piha-alueiden kunnon ja toimeenpanee korjaukset jos tarpeen. Kaarinan Vasemmistoliitto toivoo että kaupunki huolehtisi jatkossa vuokra-asunnoistaan säännöllisin väliajoin ja sillä asenteella että ollaan ylpeitä kaikista kaupungin omistamista vuokra-asunnoista, koska niissä asuvat kaupunkilaiset ovat samanarvoisia veronmaksajia kuin kaupungin muutkin asukkaat. Vuokra-asuntojen säännöllinen kunnossapito tuovat niitä kaivattuja säästöjä ja kunnossapitojen laiminlyönnit sen sijaan tulevat Kaarinalaisille veronmaksajille kalliiksi.


*********************************************************************************

Syyskuun valtuuston kuulumiset

Valtuusto Kaarina-talossa ma 17.9.2018

Kaarinan Valtuustoryhmä oli valtuustossa kokoonpanolla Pentti Kallio, Tuomo Laine ja Katri Kapasen tilalla Tapio Manninen. Valtuustossa herrasmiessopimuksella palautettiin uuteen valmisteluun Kaarinan Vasemmistoliiton tekemä valtuustoaloite koulu- ja iltapäiväkerho-ohjaajien kesän ajaksi lomauttamisen lopettamiseksi. Pentti Kallio piti aiheesta puheenvuoron ja ihmetteli kovin asiaa, että tämänkokoisesta kaupungista ei löydy kesäksi muka töitä.