tiistai 12. kesäkuuta 2018

Kesäkuun valtuuston kuulumiset osa 1/2

Kaarinan valtuusto kokoontui ma 11.kesäkuuta. Toisin kuin naapurikaupungissa Turussa valtuuston kokouks kesti kuusi tuntia, kesti Kaarinan valtuusto vain n. tunnin. Listalla kaavojen hyväksymisiä. Kaarinaan rakennetaan voimakkaasti pientaloja lähivuosina. Kerrostalorakentaminen keskittyy Keskustan ja Piispanristin alueelle.

Läsnä valtuustossa olivat Kaarinan vasemmistosta: Pentti Kallio, Katri Kapanen ja Tuomo Laineen poissaollessa varavaltuutettu Matti Kapanen.

Mitään suuria vääntöjä ei ollut, mutta pakollinen uhriutuminen koettiin kun PS:n valtuutettu halusi avautua Turun seudun kotoutumisohjelmasta, hän kertoi mm. ettei ole rasisti, vaikka hän ei kannatakaan kotoutumisohjelmaa. Purkautuminen oli outo, ehkä oli Ason lähdettyä ainoa keino saada ääni kuuluviin. PS:n valtuutettu ei kuitenkaan esittänyt mitään toista esitystä tai vastustanut, joten Kaarinan PS hyväksyi kotoutumisohjelman muun valtuuston tavoin uhriutumisestaan huolimatta. Kaarinan Vasemmistoliiton Katri Kapanen ihmetteli valtuutetun vastakkainasettelua puheenvuorossaan, kotoutumisohjelman tarkoitus on kuitenkin löytää parhaimmat keinot maahanmuuttajien kotoutumisen parantamiseksi, eikä luoda mitään parempia palveluja suhteessa kantaväestöön. Katri myös kysyi palvelujen tavoitteista, johon sosiaali- ja terveysjohtaja Arola-Järvi vastasi.


Listalla oli myös Kesämäen päiväkodin korjaamiseen lisärahan myöntäminen. Tässä valtuutettu Pentti Kallio piti puheenvuoron, jossa toivoi että tänä vuonna käytäisiin uuden teknisen johtajan myötä läpi kaikki julkiset rakennukset päiväkodeista kouluihin, jotta rakennusten tuleviin korjauksiin pystytään ennakoimaan paremmin. Kallio viittasi aikaisempien valtuustokausien toimintatapoihin, jossa ollaan tiedetty ongelmista, mutta siirretty niiden hoitamista eteenpäin tai lakaistu ongelmat maton alle. Kallion mukaan monissa päiväkodeissa on muhimassa seuraavat sisäilma- ja tilaongelmat.


Kaarinan Vasemmistoliitto teki kokouksen muissa asioissa aloitteen liittyen varhaiskasvatuslain pykälän 11§ tulkintaan. Tämä asia tuli esiin Piikkiö Päivillä kuntalaisen kertomana. Kaarinan Vasemmistoliitto on konsultoinut asiaa myös eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsentä ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonia. Aloitteen luki Tuomo Laineen tilalla ollut varavaltuutettu Matti Kapanen. Alla aloite kokonaisuudessaan:

**********************************************************************

Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoaloiteEhdotus:

Kaarinan Vasemmistoliitto esittää, että sivistyspalvelut ryhtyvät selvittämään varhaiskasvatuslain tuloihin perustuvan pykälän 11 § tulkintaa niin, että varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut määräytyisivät jatkossa lasten huoltajien tulojen mukaan.

Perusteluja:

Kaarinassa sivistyslautakunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslain pykälä 11§ varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevien tulot seuraavasti: Maksua määrättäessä otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Käytännössä sivistyslautakunnan hyväksymä varhaiskasvatuksen asetus tarkoittaa sitä, että esim. jos lapsen tai lasten vanhemmat ovat eronneet ja vanhemmilla on lapsista yhteishuoltajuus, toinen pieni- tai keskituloinen huoltaja asuu uuden hyvätuloisen puolison kanssa avoliitossa samassa asunnossa ja lapset vuoroviikoin huoltajien asunnossa, määräytyy molempien huoltajien päivähoitomaksun määrä toisen huoltajan hyvätuloisen puolison mukaan, vaikka hän ei ole lasten huoltaja eikä laskun maksaja. Sama koskee siis myös yksihuoltajia, jotka asuvat samassa taloudessa toisen ihmisen kanssa, vaikka tämä ei olisi lasten huoltaja, maksu määräytyy asuinkumppanin tulojen mukaan.

Kaarinan Vasemmistoliiton mielestä tämä säädös avioliittomaisista suhteista on tulkinnanvarainen ja nykyisellään se asettaa yksinhuoltajat ja lasten huoltajuuden jakaneet lasten vanhemmat eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin vanhempiin, koska tulot määräytyvät asuinkumppanin tulojen mukaan, vaikka asuinkumppani ei olisi lasten huoltaja. Jos taloudessa asuu lapsi vuoroviikoin huoltajansa kanssa ja taloudessa asuva puoliso ei ole lapsen huoltaja, hän ei ole siten myöskään elatusvelvollinen. Hänen tulonsa kuitenkin määräävät taloudessa asuvan lapsen huoltajan ja lapsen toisen muualla asuvan huoltajan tulot ja sen suuruudesta riippuvan päivähoitomaksun määrän. Voiko Kaarinan sivistyspalvelut siis määritellä pieni- ja keskituloiset lasten huoltajat avioliittomaisiin olosuhteisiin jos asuinkumppanin tuloista huolimatta, hän ei ole lasten huoltaja eikä näin ollen elatusvelvollinen.


Lain määrittelemät avioliittomaiset olosuhteet – kohta on tulkinnanvarainen ja Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mukaan tämä kohta pitäisi muuttaa niin, että jatkossa maksu määräytyisi lasten huoltajien tulojen mukaan, ei asuinkumppanien lompakon paksuuden mukaan.

*****************************************************************************