maanantai 26. kesäkuuta 2017

26.6.2017 Valtuuston ylimääräinen kokous

Kaarinan Vasemmistoliiton kolmihenkinen valtuustoryhmä otti valtuuston ylimääräisen kokouksen haltuunsa. Ryhmältä tuli kaksi valtuustoaloitetta:

************************************

Ehdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupunki palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden alkuperäiseen muotoonsa ennen 2016 tehtyä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta.

Perusteluja:

Eduskunta päätti joulukuussa 2015 rajata lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti. Uuden lain mukaan yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä saa olla kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti, kun nykyinen suhdeluku on seitsemän lasta per aikuinen. Kunnat voivat itse päättää, toteuttavatko ne päivähoidon leikkauksia vai eivät. Kaarina oli valitettavasti yksi näistä kunnista, joka päätti rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa perheille tarjotaan osa-aikaista palvelua väljemmin ehdoin. Ryhmäkoot ovat tällöin suuremmat, henkilöstön kelpoisuusehdot väljemmät ja ruokailukin voi puuttua. Tämä vaarantaa lapsen oikeuden koulutukseen sekä oppimiseen ja lisää eriarvoisuutta.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus iskee kovimmin työttömän, maahanmuuttajan, keikkatyöläisen, moniongelmaisen, äitiyslomalla opiskelevan ja erityistä tukea tarvitsevan perheen lapseen. Jos työtön vanhempi haluaa mennä työvoimatoimiston kursseille, se on käytännössä mahdotonta hoitoaikasopimuksen tuomien rajoitteiden takia. Kun hän sitten saa työpaikan, joutuu hänen lapsensa vaihtamaan päiväkotia, koska ei enää kokopäiväisenä mahdu tuttuun päiväkotiinsa. Keikkatyöläinen ei pysty ottamaan vastaan töitä silloin kun niitä on tarjolla, koska lapsi on osapäiväisenä hoidossa. Lopulta helpoin ja turvallisin toimeentulon tae on työttömäksi jättäytyminen.

Kaarina tunnetaan lapsiystävällisenä kaupunkina. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ei ole tuonut mittavia säästöjä kaupungille, sen sijaan se luokittelee lapsia pienestä asti. On tunnettu tosiasia, että ennaltaehkäisevä työ kaikilla sektoreilla on taloudellisesti sekä inhimillisesti kannattavaa. Laadukas varhaiskasvatus on ensisijaisen tärkeää kehittyvän lapsen elämässä. Lyhytnäköisyys kostautuu moninkertaisesti tulevan nuoren ja aikuisen elämässä.

Päivähoito-oikeus on ensisijaisesti lapsen oikeus, ei vanhemman. Samalla se kuitenkin tukee myös koko perhettä, työnantajia ja laajemmin yhteiskuntaa. On syytä miettiä, halutaanko lapset asettaa eriarvoiseen asemaan jo ihan pienestä asti. Vastauksen pitäisi olla ilmiselvä.

**************************************

Kaarinan vasemmistoliiton valtuustoaloiteEhdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto esittää että Kaarinan kaupunki lisää omien markkinoita edullisempia kunnallisten vuokratalojen ja asuntojen tuotantoa


Perusteluja:

Kaarinan kaupunginhallitus linjasi 19.kesäkuuta kokouksessaan ettei se puolla TVT:n tuloa Kaarinan vuokratalo – markkinoille. Sitä suuremmalla syyllä Kaarinan tulee huolehtia omasta vuokra-asuntojen tuotannosta. Kaarina ja koko Varsinais-Suomi kuuluvat positiivisen rakennemuutoksen alueeseen. Varsinkin telakan, hyttitehtaan ja jopa Uudenkaupungin positiivisten työllisyysasioiden vuoksi olisi Kaarinassa syytä osallistua myös alueelle muuttavan uuden työvoiman asuttamiseen. Tällä hetkellä työtilanteet vaihtelevat suuresti ja tulevaisuus on monilla - varsinkin teollisuuden aloilla - epävarmaa, joten moni juuri teollisuuden työpaikkojen perässä muuttava henkilö tai perheet eivät voi ensimmäisenä hankkia omistusasuntoa määräaikaisten, yms. pätkä- ja silpputöiden vuoksi.

Kaarinassa pitäisi muutenkin olla tarjontaa vuokra-asunnoista ja niin, että vuokran taso on riittävän alhainen pieni- ja keskituloisille asukkaille. Uusia vuokra-asuntoja pitäisi sijoittaa joukkoliikenteiden ja palvelujen lähettyville, esim. koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Kaarina ei voi rakentaa tulevaisuuttaan pelkästään hyvätuloisten asukkaiden haalimiseen tarjoamalla omakotitalo- ja muita pientaloasutusta omistusasumiseen, vaan huomio kaavoituksessa ja rakentamisessa ihan kaikenlaiset ihmiset riippumatta heidän tuloistaan tai sosioekonomisesta asemastaan,


Kaarinan vasemmistoliitto.


tiistai 6. kesäkuuta 2017

Luottamushenkilöpaikat 2017 Vasemmistoliitto

Luottamushenkilöpaikat 2017 Vasemmistoliitto


Kaupunginhallitus
Pentti Kallio, vars.
Matti Kapanen, Vara.
Sivistyslautakunta
Emma Hotakainen, vars.
Matti Kapanen, varapj.

Kaj Fredriksson, varaj.


Ympäristölautakunta


Tapio Manninen, vars.

Semus Ntawuhiganayo, vara.Vapaa-aikalautakunta

Annina Laaksonen, vars.
                                       

Riikka Kosola, vara


Henkilöstölautakunta

Päivi Föhr, vars.
                                     

Elina Yläoja, vara.

Keskusvaalilautakunta

Toni Hongisto, 1. vara.

Turun elinkeinopoliittinen neuvottelukunta

                                    
Tapio Manninen, vars.
Emma Hotakainen, vara.


Varsinais-Suomen liiton edustajain kokous

Emma Hotakainen, vars.
Katri Kapanen, vara.
                           

Varsinais-Suomen lastensuojelu kuntayhtymän valtuusto
Riikka Kosola, vars.
                                     

Pentti Kallio, vara.Kaarinan kehitys, yhtiökokousedustaja

Pentti Kallio, vars.
                                      
Tuomo Laine, vara.

Kaarinan Vuokratalot oy, hallituksen edustaja
Petri Asklöf, vars.
Mauno Niemiaho, vara.
                            


AnsiomerkkitoimikuntaKatri Kapanen, vars

 Raija Raittio. Vara.Vammaisneuvosto

Emma Hotakainen, vars.
Katri Kapanen, vara.
                            As Oy Orakas, hallitus

Pentti Kallio, vpj
                                    

Semus Ntawuhinagayo, varaj.
As Oy Jahtirenki, yhtiökokousedustaja

Päivi Föhr, vars.
                                     

Toni Hongisto, vara.