keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Kaarinan Vasemmiston menneitä valtuuston kokouksia

Hyvät Kaarinalaiset vasemmistolaiset!

Vuosi vierähti ja päivitykset jäivät hetkeksi tauolle. Joulukuun 2017 valtuustossa Kaarinan Vasemmistolla ei ollut aloitteita. Tammikuussa 2018 aloitti uusi puheenjohtaja Katri Kapanen ja tammikuun valtuustossa otettiin kantaa työttömien tilanteeseen, siihen vastattiin valtuustoaloitteeella, joka tehtiin yhdessä Kaarinan SDP:n kanssa työllisyystoimikunnassa olevien jäsenten Matti Kapanen (VAS) ja Tiina Lehtonen (sd) yhteistyön tuloksena. Aloitteessa vaaditaan selvityksiä miksi Kaarina maksaa mielummin sakkoja, kuin tekisi itse asialle jotain. Ehdotettu että Kaarina ottaa aktiivisemman roolin varsinkin pitkäaikaistyöttömien asioiden hoidossa. Aloite eteni sosiaali- ja terveyslautakuntaan, jossa Matti Kapanen esitti asian palauttamista valmisteluun, SDP kannatti ja Sote -lautakunta äänesti. Äänestys pohjaesityksen ja Kapasen esitys palautukseen meni tasan. Pohjaesitys meni puheenjohtaja Kimmo Hollmenin (KESK) äänellä läpi. Pohjaesitystä korjattiin kuitenkin niin että aloitteessa ollut työkeskus lisättiin päätökseen vähän epäselvänä perälautana. Kaupunginhallituksen kokouksessa 5.3 SDP ja Vasemmistoliitto palauttivat aloitteen uudelleen valmisteluun.

Alla tammikuun valtuustoaloite kokoinaisuudessaan:


Ehdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto ja Kaarinan SDP esittävät, että Kaarinan sosiaali- ja terveyspalvelut alkavat kiireellisesti tai nopeutetussa aikataulussa selvittämään oman kunnallisen työkeskuksen perustamista työllisyyspalveluihin Kaarinaan. Työkeskus tulisi vastaamaan pitkäaikaistyöttömien sekä muiden vaikeasti työllistyvien kaarinalaisten tarpeisiin. Samalla myös halutaan selvitys koko työllisyysprosessista, palveluohjauksen tilanteesta ja selvitys miksi Kaarina maksaa niin paljon sakkoja työllisyyden hoidossa.

Perusteluja:

Valtuustoaloitteen takana olevat poliittiset ryhmät ovat huolissaan Kaarinan työttömät ry:n ongelmista, jotka mahdollisesti johtavat sekä vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien kuntouttavien töiden loppumiseen, mutta myös mahdollisten sakkomaksujen kasvuun Kaarinassa. Uusi työvoimapoliittisten palvelujen kilpailutus on tuonut uusia toimijoita tukemaan työttömien kuntoutusta ja palveluja. On kuitenkin valitettava totuus, että vaikeasti työllistyvien kaarinalaisten kuntouttamispalveluista on aikaisemmin huolehtinut Kaarinan työttömät ry, joka on nyt ajautunut mm. taloudellisiin vaikeuksiin. Sen vuoksi me valtuustoaloitteen laatijat työllistämistoimikunnan jäsenet haluamme aloitteella ajaa Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelujen työllistämispalveluita perustamaan oman työkeskuksen Turun toimintaa osittain mallintaen, mutta lisäten kuntouttavaan työtoimintaan parempia menetelmiä ja suunnitelmallisempaa otetta. Kaarinassa on tällä hetkellä n. 400 pitkäaikaistyötöntä, joiden aktivoinnin laiminlyönti maksaa kaupungille n. 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Jos kaupungilla on varaa maksaa tällaisia sakkoja, sillä on silloin varaa myös perustaa työkeskus auttamaan pitkäaikaistyöttömiä kuntoutumaan, järjestämällä mielekästä tekemistä joka tukee asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä. Kaarina voisi olla nyt edelläkävijä ja toisin kuin Suomen hallitus, niin Kaarina alkaisi toden teolla huolehtia pitkäaikaistyöttömien terveydestä tarjoamalla mahdollisuuden kuntoutua työelämään, suunnitella vaikeasti työllistyvien kuntoutumisprosesseja työvoima-, sosiaali- ja terveyspoliittisten asiantuntijoiden kanssa niin, että ihmiset ohjautuisivat työkeskuksen kautta terveydentilasta riippuen heille kuuluviin palveluihin.

Työkeskuksen perustaminen lisäisi Kaarinalaisten pitkäaikaistyöttömien aktivointia ja vaikeasti työllistyvien hyvinvointia, kun heille olisi olemassa selkeä paikka, jossa olisi mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, mutta myös osaavaa henkilökuntaa ja työllisyyttä ja kuntoutumista tukevia menetelmiä. Sen lisäksi työkeskus voisi tarjota uusia innovatiivisia palveluohjauksen toimintoja ohjaamaan ihmiset oikeiden palveluiden piiriin. Kaiken kaikkiaan oman kunnallisen työkeskuksen perustaminen toisi vakautta pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmään, joka ei olisi haavoittuvainen kilpailutuksen tuottamista vaikeuksista kolmannen sektorin sosiaalipalveluille. Tietysti työkeskuksen tarkoituksena olisi myös vähentää sakkomaksuja, joten työkeskus toisi myös säästöjä työttömien sosiaalisen pääoman tukemisen ohella.

Kaarinassa tulee selvittää myös koko työllisyysprosessin ja sen palvelunohjauksen tilanne.


Valtuustoaloitteen valmistelijat
29.1.2018     

Matti Kapanen                                                                Tiina Lehtonen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapj                          Ympäristölautakunnan jäsen
Työllisyystoimikunnan jäsen                                          Työllisyystoimikunnan jäsen
Vasemmistoliitto                                                             

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Asialliset kommentit omalla nimellä sallittuja. Asiattomat poistetaan.