perjantai 25. elokuuta 2017

Kaarinan valtuuston kokous 21.8.2017

Kaarinan Vasemmistoliitto teki kaksi valtuustoaloitetta valtuuston kokouksen muissa asioissa.

Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on aloittanut aktiivisesti valtuustokauden, tehnyt kolmessa valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteita, joissa monissa aloitteissa näkyvät kuntavaalien teemoja kuten mm. vuokra-asumiseen, lasten päivähoitoon ja -koulunkäyntiin liittyviä aloitteita. Viime kuntavaaleissa neljästä kolmeen kutistuneessa valtuustoryhmässä on hyvä henki ja ärhäkän alun lisäksin Kaarinan vasemmistoliitto, luottamuspaikkojen jäsenet ja valtuutetut tekevät parhaillaan ja tulevaisuudessa tulevat tekemään ärhäkkää vasemmistolaista kuntapolitiikkaa.


Ehdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupungin alueella olevien suurempien teiden ja katujen katuvalaistusta iltaisin ja yöaikaan lisätään/parannetaan.

Perusteluja:

Jokainen Kaarinassa asuva tai Kaarinan läpi ilta-aikaan ajava henkilö voi huomata että Kaarinassa säästetään teiden katuvalaistuksesta. Varsinkin syksyllä valon määrän vähetessä ja talven pimeinä päivinä Kaarinassa ilta-aikaan liikkuminen kävellen ja pyöräillen on vähintäänkin haastavaa. Linja-autolla ilta- ja yöaikaan kulkevat käyttäjät esim. Pyhän Katariinantiellä saavat nähdä paljon vaivaa että tietävät missä kohtaa sijaitsee oma pysäkki jossa on tarkoitus jäädä pois. On paljon Kaarinalaisia, jotka liikkuvat ilta- ja yöaikaan vuorotyön vuoksi, mutta ulkona liikkuvat myös vapaa-ajan viettäjät. Kaikkien yhteinen ongelma on katuvalojen poissaolosta johtuva pimeys ja se mahdollisesti voi lisätä kuntalaisten turvattomuuden tunnetta. Kesällä valoa riittää, joten tässä voisi kohdentaa katuvalojen lisäämistä/parantamista kolmeen muuhun jäljellä olevaan vuodenaikaan.  Kaikkia tiet eivät varmasti tarvitse valaistusta, mutta merkittävimmät ns. päätiet, jossa esim. linja-auto kulkee, myös sisäisen Fölin reitit. Katuvalaistuksen lisääminen tuo kustannuksia lisää, mutta saattaa säästää toisesta päästä kun kuntalaisten turvallisuuden tunne pimeillä kaduilla vaihtuu valoisimpiin iltakävelyihin tai muuhun ulkona ilta- ja yöaikaan liikkumiseen. Tausta valtuustoaloitteelle on tullut kuntalaisten suunnalta, useampi ihminen on katuvalaistukseen kiinnittänyt huomiota ja on toivottu että valaistusta lisätään.********************************************************************************

Ehdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupunki laajentaa koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa koskemaan myös aamuja, sekä alakoulun toisen luokan oppilaita ekaluokkalaisten lisäksi.

Perusteluja:

Kaarinassa iltapäiväkerhotoimintaa on saatavissa ensimmäisen luokan oppilaille koulun jälkeen n. klo 16:30–17 asti. On kuitenkin aamuja jolloin koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8, jonka lisäksi on myös ihmisiä joiden työ alkaa jo ennen klo 8 eli kaikki ihmiset eivät tee töitä 8-16, jolloin lapsi joutuu olemaan yksin kotonaan kouluaamuisin. Ensimmäisen luokan aloittaa joukko vielä 6-vuotiaita lapsia. Siksi toimintaa tulisi laajentaa koskemaan myös aamuja ennen koulun alkamista, jotta pienten lasten ei tarvitsi olla kotonaan yksin. Ensimmäisen luokkien oppilailla on mahdollista siis käyttää iltapäiväkerhoa, joka on myös maksullinen toiminta. Kaarinan Vasemmistoliitto esittääkin että toimintaa laajennetaan koskemaan myös toisen luokan oppilaita, koska 2. luokan aloittavat joukko 7-vuotiaita lapsia, jotka ovat vain vuoden vanhempia kuin ekaluokkalaiset. Näin tehdään myös läntisessä naapurikaupungissa Turussa ja monessa muussa kunnassa. Ilmeisesti myös Kaarinassa on ollut laajempi iltapäiväkerhotoiminta, jostakin tuntemattomasta syystä siitä on kuitenkin luovuttu. Kaarinalla on nyt hyvä tilaisuus olla hyvä kaupunki myös lapsiperheille, Kaarinasta sanotaan että siellä paremmin hoidettu lapsiperheiden palvelut kuin naapurikaupungissa, mutta jostakin syystä Turulla on tällä hetkellä paremmin huomioitu 1. ja 2. luokkien oppilaat tarjoamalla näille aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Nyt Kaarinalla on hyvä tilaisuus muuttaa tämä ns. epäkohta ja laajentaa oma toimintansa Turun tasolle tässä kyseisessä asiassa. Suurten ikäluokkien edustajat saattavat ihmetellä miksi lapsi ei voi olla yksin kotona. Kyllä lapsi voi olla yksin kotona jos puitteet ovat siltä osin kunnossa, maailma ja yhteiskunta ovat muuttuneet ja lapsi tarvitsee enemmän aikuisia turvaamaan lapsen kasvu- ja kehitysolot. Yksinäisyys ja turvattomuus lapsuudessa ovat tekijöitä, joiden jättämiä jälkiä tänä päivänä hoidetaan kalliissa erikoissairaanhoidossa. Se että pienellä panostuksella turvataan lasten mahdollisuus suorittaa ja oppia 1. ja 2. luokat aikuiset rinnalla kulkijana, maksaa varmasti itsensä takaisin moninkertaisesti.

Kaarinan vasemmistoliitto esittää siis että iltapäiväkerhotoiminta muutetaan aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnaksi koskemaan kaikkia Kaarinalaisia 1.ja 2.luokan oppilaita Turun mallin mukaisesti toiminta-ajoissa. Aamun kerho voisi olla esim. 7:30–10:00 ja Iltapäiväkerho klo 11:00–17:00. Iltapäiväkerhotoiminnan maksut pysyisivät samana aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Joissakin kunnissa aamu- ja iltapäivätoimintaa ovat pyörittäneet myös kolmannen sektorin järjestöt tukemassa kunnan toimintaa jos omat resurssit eivät riitä. Järkevää olisi että palvelua tuotetaan voittoa tavoittelemattomalla yleishyödyllisen toiminnan periaatteella, sekä tietysti uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta oli tuottaja kunta tai järjestöt.


Kaarinan vasemmistoliitto.