keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

Kevätkokouksen kannanotto Kaarinan päivähoidon tilanteeseen

Kaarinan Vasemmistoliitto teki kokouksessaan 5. huhtikuuta kannanoton Kaarinan kaupungin päivähoidon tilanteesta. Kannanotto julkaistiin Kaarina -lehdessä jostakin kumman syystä mielipidekirjoituksena, johon tänään ilmestyneessä Kaarinalehdessä oli tullut vastine. Kokoomuksen vastineelle teemme vastineen. Harmi että Kokoomuksen vastinetta ei ole mahdollista saada diginä ainakaan toistaiseksi. Alla on kokouksen kannanotto:


********************************************************************

Kaarinan Vasemmistoliitto                                  5.4.2018                                                                  
Kevätkokouksen kannanotto
Vapaa julkaistavaksi heti.Varhaiskasvatuksen tilanne – ja sen ratkaisu Kaarinassa.

Kaarina kasvaa ja kehittyy ja eri puolille kaupunkia on kaavoitettu kymmeniä tontteja omakotitaloille, sekä uusia alueita rivi- ja kerrostaloasumiseen.
Kaupungin asukasmäärä on positiivisessa nosteessa ja palvelujen tarve lisääntyy lähes samalla vauhdilla. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys on ollut haasteellista, sekä kunnallisen, että yksityisen sektorin paikat ovat likimain sataprosenttisessa käytössä.

Ongelmaan on suunniteltu ratkaisuksi palveluseteliä, joka kuitenkin toteutuessaan tulisi kuntalaisille kalliiksi eikä ratkaisisi tilaongelmaa. Sen sijaan kunnallisten päiväkotien kunnossapito ja – lisätilojen rakentaminen tulee ajan mittaan edullisemmaksi vaihtoehdoksi ja parhaillaan tuottaa hyviä tuloksia, luoden turvallisen polun lapsille kulkea varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä oman asuinalueen lähellä sijaitsevaan lähikouluun.


Kaarinassa tarvitaan tulevaisuudessa myös lisää kunnallisia vuoropäivähoitopaikkoja, koska on paljon vuorotyötä tekeviä vanhempia ja tällä hetkellä yksi vuoropäivähoitoa tuottava päivähoitoyksikkö ei pysty vastaamaan tähän palvelun tarpeeseen ja kysyntään. Yksityinen päivähoito on tähän haasteeseen vastannut, mutta ei sitten ole lähtenyt vanhempien pettymykseksi tuottamaan vuoropäivähoitopalvelua, lupauksistaan huolimatta. Yksityisen päivähoidon osuus Kaarinassa on tällä hetkellä noin 35 %, joka on valtuuston päättämä maksimiosuus. Yksityisen päivähoidon prosentuaalista osuutta ei tule enää lisätä, vaan päinvastoin kunnan omaa varhaiskasvatuspalvelua- ja paikkoja tulisi kasvattaa nykyisestä, jotta kunnalliseen päivähoitoon lapsensa haluavat vanhemmat saavat haluamaansa palvelua. Myös vuoropäivähoitopaikkojen tulisi olla kunnallisia, jotta lasten päivähoidon saatavuus ei ole riippuvainen päivähoidon rahallisesti tuottavuudesta, vaan sosiaalisesta pääomasta, jonka päätehtävä on tuottaa terveyttä ja hyvinvointia sen käyttäjille.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Asialliset kommentit omalla nimellä sallittuja. Asiattomat poistetaan.