keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Maaliskuun valtuuston kuulumiset 2018

Helmikuussa ei ollut valtuustoa. Maaliskuun valtuustossa ma 12.3 Kaarinan Vasemmistoliitto palautti "herrasmiessopimuksella" terveyskeskusmaksun poistoa vaatineen valtuustoaloitteensa takaisin valmisteluun. Vasemmiston Pentti Kallion mukaan maailma on muuttunut vuodesta 1975 ja silloin tulleeseen kansanterveyslakiin, johon virkamiehet nojasivat perusteluna maksun poiston esteenä. Lisäksi Helsinki on poistanut terveyskeskusmaksut, miksi siis Kaarina ei voisi niitä poistaa? Valtuustossa Kaarinan Vasemmistoliitto esitti kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäinen on yhdessä sdp:n kanssa valmisteltu nuorisopalvelujen työparityöskentelyyn tähtäävä aloite ja toinen vasemmiston oma aloite liittyen työmatkaliikenne linjan perustaminen Kaarinasta Turun Mäntymäen sosiaali- ja terveysalan työpaikkakeskittymään. Aloitteet löytyvät alta:

___________________________________________________________________________


Ehdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto ja Kaarinan SDP esittävät, että Kaarinan nuorisopalvelut selvittävät nuorisotilojen resursointia ja että nuorisotiloilla siirryttäisiin työparityöskentelyyn, eli aikaisemmin yhden nuoriso-ohjaajan hallinnoimille nuorisotiloille tulisi toinen koulutettu kasvatusalan ammattilainen työpariksi.

Perusteluja:

Valtuustoaloitteen takana olevat poliittiset ryhmät ovat huolissaan nuorisotilojen henkilökunnan työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja työturvallisuudesta nykyisellä resursseilla. Kaarinan viidestä nuorisotilasta, keskustan Ampperin nuorisotilaa lukuun ottamatta, vastaa yksi vakituinen nuoriso-ohjaaja. Nuorisotiloissa käy päivittäin useita kymmeniä lapsia ja nuoria ja suhde työntekijään kasvaa usein merkittäväksi. Työhyvinvoinnin parantamiseksi nuoriso-ohjaaja tarvitsee työparin, jonka kanssa suunnitella työskentelyä ja jakaa työstä aiheutuvaa henkistä kuormitusta. Työhön avautuu sitä kautta myös muita näkökulmia.

Kaikki nuoriso-ohjaajat Kaarinassa ovat yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulun suorittaneita henkilöitä ja valtuustoaloitteessa haluttaisiin saada tiloille työparityöskentelyä varten joko vastaavalla, tai vähintään nuoriso- ja vapaa-ajan toisen asteen tutkinnolla varustettuja ohjaajia. Tällä hetkellä nuoriso-ohjaajalla on käytössään tuntityöntekijöitä tai työllistettyjä, pääasiallisesti heillä ei kuitenkaan ole kasvatusalan koulutusta.

Työparityöskentely parantaa työntekijöiden jaksamista, motivaatiota omaan työhönsä, sekä tietysti myös nuorisotilojen asiakkaiden tilannetta. Nuoret tarvitsevat turvallisia ja asiansa osaavia aikuisia tukemaan nuorten turvallisia kasvu- ja elinolosuhteita. Työntekijäresurssin lisääminen helpottaa myös nuorisotilojen aukioloaikojen laajentamista. Työparin lisäksi edelleen voidaan käyttää tuntityöntekijöitä, työharjoittelijoita, nuoriso-ohjaajan ammattitutkinnon oppisopimusopiskelijoita ja alalle soveltuvia työllistettyjä kuten tähänkin asti. Tämä on myös omiaan nostamaan Kaarinan nuorisotyön profiilia suhteessa naapurikuntiin ja lisäämään alan arvostusta.Valtuustoaloitteen valmistelijat
12.3.2018     

Matti Kapanen                                                                Timo Virkkula
Valtuuston ja kh:n varajäsen                                         Valtuuston jäsen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapj                          Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Vasemmistoliitto                                                             SDP

__________________________________________________________________________

Ehdotus:


Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupunki selvittää voisiko seudullisen joukkoliikenneyhtiö Fölin kautta perustaa Kaarinalaisille uuden mm. työmatkalaisia palvelevan linjan kulkemaan Piikkiöstä Turun kauppatorille Uudenmaantieltä Kaskentietä pitkin tai muuttaa jonkin olemassa olevan linjan reittiä edellä mainitulla uudella reitillä.

Perusteluja:

Kaarinasta kulkee nykyisin ns. työmatkalaisille suunnattu linja 221 nimenomaan palvellen Kaarinalaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät Skanssin, Biolaakson, Kupittaan ja TYKS:n työssäkäyntialueilla. Sekä kyseinen linja palvelee myös opiskelijoita matkan varrella sijaitsevissa opinahjoissa kuten Turun ammatti-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu, Novia, Turun yliopisto tai Åbo Akademi yms. Piikkiöstä ja Kaarinan keskustasta pääsee myös Uudenmaantietä pitkin kauppatorille monella eri linjalla. On kuitenkin paljon työntekijöitä Kaarinan alueella, jotka kulkevat päivittäin Turun Mäntymäen alueelle, jossa sijaitsee mm. kolme eri sairaalaa ja runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveysalan toimipaikkoja, jossa työskentelee tuhansia työntekijöitä. Lisäksi Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmassa sijaitsee Turunmaan sairaala. Lisäksi Kaskentien ja – kadun varrella on runsaasti muutakin elinkeinoelämää ja reitillä olisi tietysti myös opiskelijoita ja vapaa-ajan käyttäjiä. Tähän kyseiseen työssäkäyntialueeseen ei ole Kaarinasta suoraa linja-auton reittiä. Kaarinan Vasemmistoliitto esittää tilanteeseen muutosta, eli valtuustoaloitteen tarkoituksena on selvittää miten tähän ongelmaan voidaan parhaita vastata.

Nyt kun suoraa linjaa ei Kaarinasta Mäntymäen alueelle ole, on alueella paljon ruuhkautuvaa yksityisautoilua ja vähän parkkipaikkoja. Sen lisäksi tietysti muiden olemassa olevien linjojen käyttöä, mutta käveltävää tulee n. 1-2 km per suunta tai linja-auton vaihtoa, joista molemmat vaihtoehdot ovat hankalia ja aikaa vieviä varsinkin vuorotyötä tekeville työntekijöille. Kaarinan Vasemmistoliiton mielestä tähän kannattaisi panostaa kun julkisuudessa on viimeaikoina esitetty mm. yrittäjien ja työnantajien toiveita uusista työmatkalinjoista. Vaihtoina voisi olla uuden työmatkalinjan perustaminen 221 linjan mallin mukaisesti tai jonkin nykyisistä Piikkiöstä Kaarinaan kautta tulevan linjan reitin muuttaminen niin, että Vasaramäen kohdalla Uudenmaantieltä ajaakin reittinsä Kaskentietä pitkin Kaskenkadulle ja sieltä kauppatorille. Jos työmatkalaisille suunnattu linja toteutuisi, se vähentäisi alueelle jo nyt kasvavaa ruuhkaa ja pysäköintiongelmia, koska alue on rakennettu käytännössä jo täyteen sosiaali- ja terveysalan yksiköitä. Työntekijöiden lisäksi reitin varrella on myös sosiaali- ja terveysalan yksiköitä, joissa Kaarinalaiset asukkaat ovat myös asiakkaina, kuten esim. Turunmaan sairaala ja kirurginen sairaala, sekä ensi- ja turvakoti jne. Lisäksi uusi linja tai vanhan linjan reittimuutos lisäisi joukkoliikenteen käyttöä kun ennen autolla kulkeneet työntekijät vaihtaisivat kulkuvälineensä joukkoliikenteeseen ja se myös lisäisi Kaarinan houkuttelevuutta työntekijöiden asuinkuntana, koska joukkoliikenne ulottuisi kodin läheltä työpaikalle.

Valtuustoaloitteen valmistelija
12.3.2018     

Matti Kapanen                                                               
Valtuuston ja kh:n varajäsen                                        
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapj                         
Vasemmistoliitto

Kaarinan Vasemmiston menneitä valtuuston kokouksia

Hyvät Kaarinalaiset vasemmistolaiset!

Vuosi vierähti ja päivitykset jäivät hetkeksi tauolle. Joulukuun 2017 valtuustossa Kaarinan Vasemmistolla ei ollut aloitteita. Tammikuussa 2018 aloitti uusi puheenjohtaja Katri Kapanen ja tammikuun valtuustossa otettiin kantaa työttömien tilanteeseen, siihen vastattiin valtuustoaloitteeella, joka tehtiin yhdessä Kaarinan SDP:n kanssa työllisyystoimikunnassa olevien jäsenten Matti Kapanen (VAS) ja Tiina Lehtonen (sd) yhteistyön tuloksena. Aloitteessa vaaditaan selvityksiä miksi Kaarina maksaa mielummin sakkoja, kuin tekisi itse asialle jotain. Ehdotettu että Kaarina ottaa aktiivisemman roolin varsinkin pitkäaikaistyöttömien asioiden hoidossa. Aloite eteni sosiaali- ja terveyslautakuntaan, jossa Matti Kapanen esitti asian palauttamista valmisteluun, SDP kannatti ja Sote -lautakunta äänesti. Äänestys pohjaesityksen ja Kapasen esitys palautukseen meni tasan. Pohjaesitys meni puheenjohtaja Kimmo Hollmenin (KESK) äänellä läpi. Pohjaesitystä korjattiin kuitenkin niin että aloitteessa ollut työkeskus lisättiin päätökseen vähän epäselvänä perälautana. Kaupunginhallituksen kokouksessa 5.3 SDP ja Vasemmistoliitto palauttivat aloitteen uudelleen valmisteluun.

Alla tammikuun valtuustoaloite kokoinaisuudessaan:


Ehdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto ja Kaarinan SDP esittävät, että Kaarinan sosiaali- ja terveyspalvelut alkavat kiireellisesti tai nopeutetussa aikataulussa selvittämään oman kunnallisen työkeskuksen perustamista työllisyyspalveluihin Kaarinaan. Työkeskus tulisi vastaamaan pitkäaikaistyöttömien sekä muiden vaikeasti työllistyvien kaarinalaisten tarpeisiin. Samalla myös halutaan selvitys koko työllisyysprosessista, palveluohjauksen tilanteesta ja selvitys miksi Kaarina maksaa niin paljon sakkoja työllisyyden hoidossa.

Perusteluja:

Valtuustoaloitteen takana olevat poliittiset ryhmät ovat huolissaan Kaarinan työttömät ry:n ongelmista, jotka mahdollisesti johtavat sekä vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien kuntouttavien töiden loppumiseen, mutta myös mahdollisten sakkomaksujen kasvuun Kaarinassa. Uusi työvoimapoliittisten palvelujen kilpailutus on tuonut uusia toimijoita tukemaan työttömien kuntoutusta ja palveluja. On kuitenkin valitettava totuus, että vaikeasti työllistyvien kaarinalaisten kuntouttamispalveluista on aikaisemmin huolehtinut Kaarinan työttömät ry, joka on nyt ajautunut mm. taloudellisiin vaikeuksiin. Sen vuoksi me valtuustoaloitteen laatijat työllistämistoimikunnan jäsenet haluamme aloitteella ajaa Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelujen työllistämispalveluita perustamaan oman työkeskuksen Turun toimintaa osittain mallintaen, mutta lisäten kuntouttavaan työtoimintaan parempia menetelmiä ja suunnitelmallisempaa otetta. Kaarinassa on tällä hetkellä n. 400 pitkäaikaistyötöntä, joiden aktivoinnin laiminlyönti maksaa kaupungille n. 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Jos kaupungilla on varaa maksaa tällaisia sakkoja, sillä on silloin varaa myös perustaa työkeskus auttamaan pitkäaikaistyöttömiä kuntoutumaan, järjestämällä mielekästä tekemistä joka tukee asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä. Kaarina voisi olla nyt edelläkävijä ja toisin kuin Suomen hallitus, niin Kaarina alkaisi toden teolla huolehtia pitkäaikaistyöttömien terveydestä tarjoamalla mahdollisuuden kuntoutua työelämään, suunnitella vaikeasti työllistyvien kuntoutumisprosesseja työvoima-, sosiaali- ja terveyspoliittisten asiantuntijoiden kanssa niin, että ihmiset ohjautuisivat työkeskuksen kautta terveydentilasta riippuen heille kuuluviin palveluihin.

Työkeskuksen perustaminen lisäisi Kaarinalaisten pitkäaikaistyöttömien aktivointia ja vaikeasti työllistyvien hyvinvointia, kun heille olisi olemassa selkeä paikka, jossa olisi mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, mutta myös osaavaa henkilökuntaa ja työllisyyttä ja kuntoutumista tukevia menetelmiä. Sen lisäksi työkeskus voisi tarjota uusia innovatiivisia palveluohjauksen toimintoja ohjaamaan ihmiset oikeiden palveluiden piiriin. Kaiken kaikkiaan oman kunnallisen työkeskuksen perustaminen toisi vakautta pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmään, joka ei olisi haavoittuvainen kilpailutuksen tuottamista vaikeuksista kolmannen sektorin sosiaalipalveluille. Tietysti työkeskuksen tarkoituksena olisi myös vähentää sakkomaksuja, joten työkeskus toisi myös säästöjä työttömien sosiaalisen pääoman tukemisen ohella.

Kaarinassa tulee selvittää myös koko työllisyysprosessin ja sen palvelunohjauksen tilanne.


Valtuustoaloitteen valmistelijat
29.1.2018     

Matti Kapanen                                                                Tiina Lehtonen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapj                          Ympäristölautakunnan jäsen
Työllisyystoimikunnan jäsen                                          Työllisyystoimikunnan jäsen
Vasemmistoliitto