tiistai 10. lokakuuta 2017

Syyskokous su 8.10.2017 Uusi puheenjohtaja ja johtokunta, sekä kokouksen kannanotto.

SYYSKOKOUS
Su 8.10.2017
Kasevan Kiesi
Klo 15:00

Kaarinan Vasemmistoliitto ry kokoontui syyskokouksessa Kasevan Kiesissä n. 15 paikalle saapuneen aktiivin voimin. Syyskokouksessa puheenjohtaja Tapio Manninen luopui puheenjohtajan paikasta ja tilalle valittiin uusi puheenjohtaja ja johtokunta vuodelle 2018. Lisäksi tehtiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018.Kaarinan Vasemmistoliitto valitsi yksimielisesti syyskokouksessaan su 8.10.2017 uudeksi
puheenjohtajakseen Katri Kapasen. Katri Kapanen on 37-vuotias sosionomi YAMK ja työskentelee
vastaavana perheohjaajana perhekuntoutusyksikössä. Forssasta alun perin Turun kautta Kaarinaan
muuttanut Katri on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja on myös maakuntavaltuuston ja
sivistyslautakunnan varajäsen. Katri on työskennellyt lastensuojelutyössä 15 vuoden ajan, ollut
ammattiyhdistysaktiivi ja nyt aktivoitunut kuntapolitiikassa.
Kaarinan Vasemmistoliitto ry:n johtokunta 2018-

Puheenjohtaja:
Katri Kapanen
katri.kapanen@kaarina.fi

Varapuh.:
Pentti Kallio
pentti.kallio@ekokaarina.net

Jäsenet:
Riikka Kosola
Marjo Rantalainen
Kaj Fredriksson
Tapio Manninen
Raija Raittio

Varajäsenet:
Semus Ntawuhiganayo


Syyskokouksen kannanotto

Kaarinan Vasemmistoliitto syyskokouksen kannanotossaan suosittelee Kaarinan kaupunkia
huolehtimaan omistamiensa koulujensa kiinteistöjen vuosittaisista huolto- ja kunnossapitotöistä, niin että vuosien korjausvelka ei kasaudu tulevaisuudessa kerralla kuntalaisten päänvaivaksi. Mahdollisesti uusien tulevien koulujen uudisrakennuksia ja saneerauksien jälkeen kouluista pitäisi joka vuosi pitää huolta. Koulujen huolto- ja kunnossapitokartoitukset tulisi tehdä säännöllisin väliajoin, muuten mahdollisten uudisrakennusten ja saneerattujen vanhojen rakennusten tilanne voi olla hyvin nopeasti sama kuin mitä tällä hetkellä on. Uusi rakennus tulisi olla kestävä seuraavien kymmenien vuosien aikana ja Kaarinan Vasemmistoliiton mukaan, se on mahdollista vain että rakennusten kunnosta pidetään asianmukaisesti huolta.Kuvahaun tulos haulle Remontti

Valtuusto ma 9.10.2017Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti ma 9.10.2017 valtuuston lyhyessä  kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan terveyskeskusmaksujen poistoa. Valtakunnallisesti Vasemmistoliitto on ajanut asiaa mm. kuntavaaleissa ja puheenjohtaja Li Anderssonin toimesta. Paikalla valtuustossa olivat Pentti Kallio, Katri Kapanen ja Tuomo Laineen oltua poissa, varajäsen Matti Kapanen.


****************************************************************

Kaarinan vasemmistoliiton valtuustoaloiteEhdotus:

Kaarinan Vasemmistoliitto vaatii terveyskeskusmaksujen poistoa.

Perusteluja:
Kaarinassa terveyskeskuslääkärin käyntimaksu on 20,90€/kerta ja se peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Vuodessa se tekee yhteensä 62,70€. Maksu peritään 18-vuotta täyttäneiltä. Maksusta ovat vapautettuja henkilöt, joilla on rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaamistehtäviin osallistumisesta. 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto. Vuonna 2017 maksukatto on 691 €. Alle 18 vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Maksukaton täytyttyä, asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta.

Maksukatto ei ole ratkaisu ongelmiin. Se eriarvoistaa, ja terveyskeskuksia käyttävätkin useimmiten juuri ne, joilla on toimeentulon kanssa ongelmia ja jotka ovat sairaimpia. 691€ on iso summa pienituloiselle. Suun terveydenhuollosta perittävät maksut sekä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien laskut menevät pahimmissa tapauksissa ulosottoon. Terveyskeskusmaksujen poisto olisi toimiva ehkäisykeino väestön terveydentilaa ajatellen. Pienituloisimmat eivät jättäisi menemättä lääkäriin vain siksi, että tulot eivät riitä. Sairauden diagnosointi ja niiden aikainen hoito säästää yhteiskunnan varoja tulevaisuudessa. Tämä palvelisi kaikkia osapuolia.


Maksukattoa kerryttävät maksut:
Terveyskeskuksen lääkäripalveluiden maksut, fysioterapiamaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutusmaksut.

Maksukattoa eivät kerrytä:
Suun terveydenhuollon maksut eivätkä pitkäaikaisen laitoshoidon maksut.

Suun terveydenhuollon maksut voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Usein hammaslääkärissä käynti vaatii useamman kerran. Varsinkin juuri heillä, jotka ovat välttäneet hammaslääkärissä käyntiä sen maksujen takia. Tämä voi johtaa vakavampiin oireisiin, kuten parodontiittiin (edenneen ientulehduksen hampaan kiinnityksen menetys), hampaasta leviävään tulehdukseen, suun sieni-infektioon sekä suusyöpään.


Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85% hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 107 €. Tämä tekee viikossa 26,75€. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ollut syö todennäkoisesti myös lääkettä/lääkkeitä. 107€ kuukaudessa ei pysty mitenkään kattamaan sekä lääkekustannuksia että muita elämiseen tarvittavia välttämättömuuksia, kuten ruokaa. Useimmat jättävätkin lääkkeet hakematta ja valitsevat ruoan.

****************************************************************

Kuvahaun tulos haulle Vasemmisto terveys