tiistai 2. helmikuuta 2016

Mielipidekirjoitus 24.1.16 kokouksen jälkeen: "Rahaa pankkiin tulevaisuutta varten." #älävarastalapsilta

Kaarinan Vasemmistoliitto ry:n johtokunta päätti kokoukseen su 24.1.2016 ottaa kantaa päivähoidon tilanteeseen tällä kannanotolla/mielipidekirjoituksella:

"

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen oikeus saada laadukasta varhaiskasvatusta, eikä vanhempien sosiaalisella asemalla pitäisi olla tekemistä lapselle kuuluvan oikeuden kanssa. Näin on kuitenkin käynyt. Hallituspuolueiden kovat arvot ovat määrittäneet, että lapsella ei kuulu sellaista oikeutta päivähoitoon olla jos vanhemmat eivät ole sillä hetkellä työelämässä. Näin rankaistaan lasta hänen vanhempiensa statuksen perusteella. Lapsi syrjäytetään järjestelmällisesti jo päiväkoti-iässä. Monet vanhemmat ihmiset muistavat varmasti mitä tapahtui 1990-luvun laman aikana myös täällä Kaarinassa, kun lapsiperheisiin ja heidän palveluihinsa kohdistui massiivisia leikkauksia. Luultavasti maksamme edelleen sitä laskua mm. lasten huostaanottojen korkealla määrällä ja nykyisten aikuisten päihde- ja mielenterveyshäiriöiden kasvulla, jotka ovat seurauksia edellisen laman leikkauksista. Nyt Suomen hallitus on toistamassa samat virheet kuin 1990-luvun lamassa, koska on päättänyt maksattaa politiikkojen virheet lapsiperheiden ja nimenomaan lasten kustannuksella.

Monet kaupungit ja kunnat ovat päättäneet olla noudattamatta hallituksen linjaa ja äänestäneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolesta. Kaarinan vasemmistoliitto on samoilla linjoilla, eli puolustamassa lapsen oikeutta saada laadukasta päivähoitoa riippumatta vanhempien tulotasosta tai sosiaalisesta asemasta. Kaarinan Vasemmistoliitto vastustaa myös aikeita kasvattaa päivähoitoryhmien kokoja, koska isot ryhmäkoot väsyttävät ja kuormittavat päiväkodin henkilökuntaa ja hoidossa olevia lapsia. Tällöin ei voida puhua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, vaan silloin se on juuri sitä kovien arvojen puolueiden tarkoittamaa ”säilytyshoitoa”. Kaarinan Vasemmistoliitto on myös huolissaan hallituksen aikeista nostaa päivähoitomaksujen hintaa perusteena, että suurituloiset maksaisivat kuuluessaan korkeimpaan maksuluokkaan päivähoidosta suhteessa enemmän. Valitettavasti todellisuudessa päivähoitomaksun korotus tulee kokonaan pieni- ja keskituloisten maksettavaksi, koska päivähoitomaksujen ylimmän maksuluokan alaraja on jo niin alhainen, että samaan suurimpaan maksuluokkaan kuuluvat pienituloiset työntekijät ja suurituloiset palkansaajat. 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen ennallaan hallituksen päätöksestä huolimatta on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Laadukas varhaiskasvatus järkevän kokoisine ryhmineen kasvattaa korkoa meille kaikille yhteiskunnan jäsenille. Lasten saadessa tasa-arvoisen mahdollisuuden oppia sosiaalisia taitoja ja oppia toimimaan yhdessä, edesauttaa ja ohjaa heitä rakentamaan meille kaikille myös myöhemmin toimivan hyvinvointiyhteiskunnan."

Matti Kapanen
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Kaarinan Vasemmistoliiton puheenjohtaja