torstai 24. toukokuuta 2018

Toukokuun valtuuston kuulumiset

Valtuusto kokoontui jälleen maanantaina 21.5. Kouluasiat vaihteeksi framilla ja parakkien määrää lisätty. Kaarinan Vasemmisto teki kokouksessa valtuustoaloitteen koskien ammatillisten tukihenkilöiden hankkimiseksi osaksi omaan kunnalliseen palveluun perhe- ja sosiaalipalveluihin. Alla aloite:

******************************************************************************


Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoaloiteEhdotus:

Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelut selvittäisivät voisiko ammatillista tukihenkilötoimintatyötä tuottaa kaupungin omana tuotantona.

Perusteluja:

Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaan voidaan myöntää lapsille ja nuorille ammatillisia tukihenkilöpalveluja. Työ on tärkeää ja ennaltaehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä, kun lapset ja nuoret saavat rinnalleen aikuisen ammattilaisen. Tällä toimintamuodolla voidaan myös vähentää lastensuojelullisia kustannuksia. Ammatillista tukihenkilötyötä tuottavat kuitenkin pääasiassa yksityiset yritykset, joilla on mahdollisuus pärjätä kuntien kilpailutuksissa. Kunnat vaativat että ammatilliset tukihenkilöt ovat korkeasti koulutettuja sosionomi tai sairaanhoitaja AMK – tutkinnon suorittaneita ammattilaisia, joilla kokemusta neuropsykiatrian ja mielenterveys- ja päihdeosaamista. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on kasvussa ja niiden tekijöistä on myös huutavaa pulaa, joten sen tuntihintaiset kustannukset saattavat nousta korkealle esim. verrattuna perhetyön tuntihintaan. Näin ollen herääkin kysymys, kannattaisiko Kaarinan tuottaa ammatillinen tukihenkilöpalvelu omana tuotantonaan tai ainakin selvittää asiaa. Tällä hetkellä kunnilla on varaa maksaa ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta yksityisille toimijoille korkeaa hintaa, vaikka itse työntekijä saa kuitenkin samaa palkkaa tai jopa alempaa palkkaa kuin mitä kaupungin sosiaalipalveluissa työskentelevä perheohjaa.

Kaarinan Vasemmistoliitto haluaakin että perhe- ja sosiaalipalvelut selvittävät pystyisikö kunta tuottamaan palvelun omalla osaamisella, esim., lisäämällä koulutusta ammatillisen tukihenkilötyössä toimimiseen tai rekrytoimalla perhekeskukseen ammatillista tukihenkilötyöstä kokemusta omaavia sosionomeja tai psykiatrisia sairaanhoitajia, jotka hoitaisivat tukihenkilön tehtäviä esim. perhetyön ohella. Näin toimitaan myös yksityisellä puolella.


21.5.2018 Kaarinan Vasemmistoliiton valtuutetut


***********************************************************************

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Asialliset kommentit omalla nimellä sallittuja. Asiattomat poistetaan.