torstai 16. toukokuuta 2019

Yhdenvertaissuussuunnitelman poliittinen toimintaohjelma


Yhdenvertaisuussuunnitelman poliittinen toimintaohjelma

Kaarina vasemmistoliitto haluaa ajaa yhteiskunnan muuttumista siten, että yhdenvertaisuus ja universaalit ihmisoikeudet toteutuisivat mahdollisimman kattavasti.
Yhdenvertaisuuden edistämisen hyvä käytäntö on sellainen toimenpide tai toimintatapa, jolla saadaan aikaan konkreettinen vaikutus kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa. Tavoitteeksi otetaan moninainen yhteiskunta, aidosti yhdenvertainen Suomi, jossa ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat ihmisten arjessa. Huolimatta siitä, että Suomen lainsäädäntö takaa teoriassa kansalaisten yhdenvertaisuuden, käytännön arjessa se ei toteudu. Yhdenvertaisuuden saavuttaminen on vaikea tavoite. Se ei ole itsestäänselvyys, joka avautuu kaikkien arkiajattelusta luonnostaan.

Lasten hyvinvointia kannattelevat läheiset ihmissuhteet ympäristötekijöillä, on suuri merkitys: omat vanhemmat, muut aikuiset ja kaverit.  Ajattelepa itsesi tilanteeseen, jossa et voi olla oma itsesi kotona etkä koulussa.
Tässä asiassa kouluilla olisi iso rooli ja vastuu: Varhaiskasvatuksesta oppivelvollisuuden loppuun saakka kaikkia lapsia aletaan kasvattaa suvaitsevaiseksi. Kouluissa pitää olla toimivat rakenteet puuttua kaikenlaiseen syrjintään. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei yhdenvertaisuutta korosteta tarpeeksi.

Suurten ikäluokkien myötä asiakkaiden määrä vanhuspalveluissa tulee kasvamaan runsaasti tulevina vuosina. Erityisesti vanhuspalveluiden alalla työskentelevät on myös velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.
Toiset paikkakunnat ovat yhdenvertaisempia ilmapiiriltään kuin toiset, aikuisista monet ovat muuttaneet ilmapiiritekijöiden takia pääkaupunkiseudulle tai isoihin kaupunkeihin. Asuinpaikan valinta ja yhdenvertainen kohtelu ovat kuitenkin perustuslakiin kirjattuja oikeuksia. Ketään ei pitäisi pakottaa muuttamaan pois omalta kotipaikkakunnaltaan.

Tavoitteet lisäävät toteutuessaan hyvinvointia ja ympäristön sekä talouden kestävyyttä, ihmisten välistä tasa-arvoa, vapautta ja yhdenvertaisuutta. Kaarinan vasemmistoliitto näkee erilaisuuden kuuluvan kaikkeen elämään rikkautena ja jokaisen ihmisarvoa tulee kunnioittaa.

Kuvahaun tulos haulle yhdenvertaisuus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Asialliset kommentit omalla nimellä sallittuja. Asiattomat poistetaan.