torstai 14. maaliskuuta 2019

Maaliskuun valtuuston kuulumiset 2019!Valtuusto kokoontui ma 12.3.2019 klo 18 keskustelemaan mm. Valkeavuoren koulun tilanteesta, josta myöskin äänestettiin. Kaarinan vasemmiston Pentti Kallio Katri Kapasen kannattamana teki pohjaesitysehdotuksen, joka perustui alkuperäiseen virkamiesten ja kaupunginjohtajan esitykseen. Esityksessä koulun hintalappu olisi ollut 33 miljoonaa ilman hallia, hallista olisi tehty aikanaan erikseen päätös. Vasemmiston esitys perustui täysin asiantuntijoiden arvioon. Vasemmisto sai taakseen Perussuomalaiset, Siniset ja osan keskiryhmistä. Sen sijaan Vasemmiston esitys hävisi äänestyksessä Vihreiden pohjaesitykselle, jossa oli puolueen omia laskutoimituksia. Näissä äänestyksissä SDP ja Kokoomus äänestivät tyhjää. Voittava esitys oli lopulta SDP:n ja Kokoomuksen kannattama. Alla Vasemmiston esitys ja sen alla Pentti Kallion kommentit päätöksestä:


Kuvan mahdollinen sisältö: teksti

"Tässä esitys jonka Kaarinan vasemmistoliitto teki maanantain valtuustossa, koulurakentamisen asiantuntijaryhmän tekemä realistinen laskelma. Kokoomus ja demarit äänestivät tyhjää kun tätä esitettiin, sen sijaan valituksi tuli ko liittymän hatusta heitetty arvio 31 000 000, jolla ei koulua saa. Mitä järkeä on perustaa erityisryhmiä suunnittelemaan ja laskemaan rakentamista ja sen kustannuksia, jos heitä ei kuunnella? Oma tietämys ei taatusti yhdelläkään valtuutetulla riitä näiden asioiden tekemiseen!"


Aloitteet

Valtuustossa Vasemmistoliitto teki myös kaksi aloitetta. Ensimmäinen koski uusien kunnallisten päiväkotien pikaista rakentamista ja toinen selvityspyyntö päiväkotien tilanteesta Kaarinassa.

Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoaloite 12.3. valtuustossa.

Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut aloittavat selvityksen kunnallisen päiväkodin rakentamiseksi välittömästi tai nopeutetussa aikataulussa.

Perusteluja:
Kaarinan Vasemmistoliitto on huolestunut Kaarinan kaupungin kasvavasta jonoista täynnä ole-viin kunnallisiin varhaiskasvatuspaikkoihin. Kaupungin ulkopuolisissa ostopalveluissa on yli sata lasta. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelun ostopalveluiden osuudet ovat ylittäneet kaupungin-valtuustossa sovitun mukaisen 35% osuuden, tällaisia valtuustossa sovittuja sopimuksia tulisi myös käytännössä noudattaa. Lisäksi yksityisten palveluntuottajien julkisuudessakin esiintyneiden ongelmien vuoksi tarvitaan kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja nyt kiireesti lisää ja sitä varten tulee rakentaa enemmän kuin yksi uusi kunnallinen päiväkoti Kaarinaan. Kaarinalaiset lapsiperheet eivät voi odottaa poliittisten riitojen vuoksi viivästyvää “Iisakin kirkkoa”, eli joskus vuosien päästä valmistuvaa Valkeavuoren lastentalo –hankkeen valmistumista. Suunnitellun Valkeavuoren lastentalon päiväkodin paikat täydentävät lastentalon valmistuessa aikanaan kau-pungin varhaiskasvatuksen asiakkaiden tarpeita. Kaarina on muuttovoittoinen kaupunki ja kaupunkiin muuttaa paljon lapsiperheitä. On perusteltua, että tällaisessa tilanteessa kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja lisätään.

Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoaloite 12.3 valtuustossa
Kaarinan vasemmistoliitto esittää, että Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut aloittavat selvityksen varhaiskasvatuksen tilanteesta Kaarinassa. Selvityksessä tulisi tarkastaa kaikki Kaarinassa toimivat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja muut päiväkodit, joissa on kaarinalaisia varhaiskasvatuksen asiakkaita. Selvitettäviä asioita ovat mm. henkilöstön mitoitus suhteessa asiakaskuntaan, tilat, asiakasmäärä, sekä henkilökunnan koulutus ja pätevyys yms.

Perusteluja:
Kaarinan Vasemmistoliitto on huolestunut julkisuudessakin ilmi tulleista epäselvyyksistä liittyen yksityisten palveluntuottajien toimintaan myös Kaarinassa toimivista päiväkodeista, ja joidenkin kunnallisten päiväkotien ryhmäkokojen ylityksiin. Kaarina on profiloitunut lapsiperheiden kaupungiksi ja sellaisen tittelin saavuttamiseksi Kaarinassa tulisi selvittää ja tarkastaa että varhaiskasvatuksen palvelut täyttävät lain määräämät edellytykset ja henkilöstömäärä sekä mitoitus suhteessa asiakasmäärään ovat varhaiskasvatuslaissa määriteltyjä. Tilojen pitää olla asianmukaiset varhaiskasvatukseen soveltuvat. Henkilökunnan tulee olla päteviä ja koulutettuja alan ammattilaisia. Myös asiakaspaikkojen määrän tulisi olla se, mikä on ilmoitettu palvelua aloittaessa ja toteutuuko esim. sovitut palvelut, kuten erityisryhmät ja vuoropäivähoito. Kaarinalaiset lapset ovat oikeutettuja laadukkaisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Jos Kaarinassa olevista varhaiskasvatuspalveluista tai muista päiväkodeista, jossa on asiakkaana kaarinalaisia lapsia, löytyy tarkastuksen yhteydessä laittomuuksia kuten haamuhoitajia tai muista epäselvyyksiä. Tulisi Kaarinan Vasemmistoliiton mukaan ryhtyä asianmukaisiin toimiin epäkohtien korjaamiseksi tai ostopalvelusopimuksen irtisanomiseen riippuen asian vakavuudesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Asialliset kommentit omalla nimellä sallittuja. Asiattomat poistetaan.